افتخارات و گواهینامه هابرگزیده کارآفرین نمونه

برگزیده کارآفرین نمونه

برگزیده به عنوان کارآفرین نمونه آبان 1394

برگزیده  نشان استقامت

برگزیده نشان استقامت

برنده نشان استقامت ملی اسفند ماه 1394

برگزیده استانداردها

برگزیده استانداردها

همایش استاندارد تجارت جهانی دیماه 1394

برگزیده چهره های ماندگار

برگزیده چهره های ماندگار

برگزیده چهره های ماندگار کیفیت ایران شهریور 1394


برگزیده استانداردها

برگزیده استانداردها

سومین همایش استانداردها سال 1392

نشان حمایت ملی

نشان حمایت ملی

دومین جشنواره نشان حمایت ملی سال 1392

برگزیده مرغوبیت کالا و خدمات

برگزیده مرغوبیت کالا و خدمات

همایش نشان مدیریت، مرغوبیت کالا و خدمات سال 1392

برگزیده تجهیزات اداری، ملزومات دفتری

برگزیده تجهیزات اداری، ملزومات دفتری

سومین کنگره بزرگان تجهیزات اداری، ملزومات دفتری و خدمات اداری سال 1392


برترین در HOFEX 2013

برترین در HOFEX 2013

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل سال 1392

منتخب تولید ملی-افتخار ملی

منتخب تولید ملی-افتخار ملی

دهمین جشنواره خانه صنعت، معدن و تجارت ایرانیان سال 1391

برگزیده ساخت و ساز کشور

برگزیده ساخت و ساز کشور

همایش ساخت و ساز سال 1391

برگزیده نشان مرغوبیت کالا

برگزیده نشان مرغوبیت کالا

همایش کشوری سال 1391


برگزیده کار و سرمایه ایرانی

برگزیده کار و سرمایه ایرانی

همایش حامیان کار وسرمایه ایرانی سال 1391

برگزیده مدیر برتر ایران

برگزیده مدیر برتر ایران

اجلاس جهانی مدیریت سال 1389

برگزیده تولید ملی

برگزیده تولید ملی

هشتمین جشنواره تولید ملی سال 1389

برگزیده OFEX 2010

برگزیده OFEX 2010

نخستین نمایشگاه تخصصی برندهای برتر مبلمان اداری و گیشه سال1389


برگزیده چهره های مهندسی

برگزیده چهره های مهندسی

اولین کنگره چهره های مهندسی سال 1389

برترین در HOFEX 2010

برترین در HOFEX 2010

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل سال1389

منتخب بزرگان صنعت ایران

منتخب بزرگان صنعت ایران

همایش ملی بزرگان صنعت ایران سال 1388

منتخب صنعت و تجارت

منتخب صنعت و تجارت

کنگره چهره های ماندگار صنعت و تجارت سال 1388


برگزیده DECO 2008

برگزیده DECO 2008

نخستین کنفرانس بین المللی تجارت جهانی مبلمان، طراحی و دکوراسیون داخلی و گردشگری سال1388

برگزیده تولید ملی-افتخار ملی

برگزیده تولید ملی-افتخار ملی

هفتمین جشنواره تولید ملی-شبکه خانه های صنعت و معدن ایران سال 1388

برترین در HOFEX 2009

برترین در HOFEX 2009

هجدهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل سال 1388

نشان تولید ملی

نشان تولید ملی

ششمین جشنواره تولید ملی سال 1387