میز کارمندی بامبو B (طراحی جدید)  • طراحـی کاربردی جهت فضای پرسنلی
  • قابل استفاده به صورت زوج و سایت 4 نفره

سایت کارمنـدی، دارای سه کشــو با قفل مرکزی، دارای جدا کننده

فضای مورد استفاده، بکارگیری فضای مشترک برای کشو


گالــری تصاویــر

محصـولات مشـابه
میـز کارمنـدی تولیپـا

میـز کارمنـدی تولیپـا

K835 - TULIPA

میـز کارمنـدی پالــم

میـز کارمنـدی پالــم

K834 - PALM

میز کارمندی نارون

میز کارمندی نارون

K833 - NARVAN

میـز کارمنـدی مگنولیـا

میـز کارمنـدی مگنولیـا

K832 - MAGNOLIA

میز کارمندی صنوبر

میز کارمندی صنوبر

K831 - SENOBAR

میز کارمندی بامبو A

میز کارمندی بامبو A

K830A - BAMBO

میز کارمندی بامبو B

میز کارمندی بامبو B

k830B - BAMBO


توجه : علامت تجاری و کلیه محصولات مبلمان اداری کارنو ثبت شده و هرگونه کپی برداری و مشابه سازی از محصولات و علامت تجاری پیگرد قانونی دارد. کلیه تصاویر در آتلیه شرکت کارنو تزئین و عکاسی شده و تمامی حقوق این تصاویر متعلق به شرکت هنرهای داخلی کارنو بوده و هرگونه استفاده از آن پیگرد قانونی دارد.